Kafana hotela "De la Ville" (danas "The Pucić Palace")

19.05.2018

Kafana hotela "De la Ville" (danas "The Pucić Palace") bila je jedna od najotmjenijih kafana u našem Gradu.

Otvorio ju je 1894. g. a hotel godinu dana kasnije.
Inače Rober Odak bio je jedan od najuspješnijih dubrovačkih hotelijera sve do današnjih dana.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima