217 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

03.06.2018

Gradski Turistički odbor predlagao je svake godine »program rada i financiranje rada na unapređenju turizma«

Predlagao je »uvo­đenje maksimalnih i minimalnih cjenovnika za ishranu u ugositeljskim radnjama, za sobe, javne poslužnike, autobuse, automobile i slično«. Odobravao je »koje se privatne sobe, kada i po kojim uvjetima, mo­gu iznajmiti putnicima«. Brinuo se »za održavanje reda, čistoće, higi­jenskih propisa u svim lokalima, kupalištima i javnim mjestima«.

 

Organizirao je »priredbe korisne po unapređenje turizma«, vodio »sta­tistiku stranaca i evidenciju soba«, te davao informacije. Na područ­ju »seoskih općiina« trebali su se ustanoviti »općinski turistički od­bori« .

 

Određene zadatke u unapređivanju turizma imao je — prema navedenoj Uredbi — i ban. On je za svoje banovinsko područje iz­davao »posebne propise«, utvrđivao je godišnji program rada »na polju turizma« a »na osnovu prijedloga općina, turističkih saveza i društava za unapređenje turizma i javnopravnih ustanova« i »po prethodnom saslušanju banovinskog turističkog savjeta«. Davao je inicijativu i poduzimao »mere za uređenje turističkih mesta«.

 

U tom okviru brinuo se »o izradi uzornih nacrta za popravljanje i izgradnju novih zgrada namijenjenih turističkim potrebama u svim turističkim mjestima« i pri tom vodio računa »o narodnom stilu s tim da zgrade budu u arhitektonskom skladu sa okolinom«. Poticao je osnivanje »potrebnih ustanova i poduzeća za snabdijevanje turističkih mjesta« koji su se trebali brinuti za »osnovne potrebe kao što su: sobe, os­vjetlenja, životne namirnice«. U mjestima, u kojima su postojale tak­ve ustanove i poduzeća, on je nad njima imao pravo nadzora »kako bi njihov rad bio u skladu sa interesima unapređenja turizma«.

 

Tre­bao je »da pomaže i podstiče, radi što boljeg snabdjevanja, a po mo­gućnosti na zadružnoj osnovi, proizvodnju mlijeka, voća, povrća, kao i podizanje rasadnika ukrasnog bilja i oveća, da utiče na što veću potrošnju domaćih zemaljskih proizvoda, te time pomaže poljopriv­redu«.


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima