220 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

24.06.2018

U Zakonu o radnjama, objavljenom 9. XI 1931, bilo je navedeno devet vrsta ugostiteljskih poduzeća.


 

Bili su to: »1. hotel, 2. restoran, 3. svratište ili konačište, 4. gostionica, 5. kafana, 6. pansion, 7. bife, 8. narodna kuhinja, 9. krčma (mehana)

U tom su zakonu bile odredbe i o putničkim biroima i agencijama. Ove su putničke ustanove mogle vršiti »prodaju voznih karata za sva javna saobraćajna sredstva«, izda­vati uputnice »za kola za spavanje« i »za kabine«, obavljati »preuzima­nje otpreme prtljaga i ekspresne robe«, posredovati u osiguranju »pro­tiv svih šteta pričinjenih putnicima«, upućivati putnike u hotele, orga­nizirati putovanja i izlete, te poduzimati i sve druge poslove »koji su u vezi sa putničkim saobraćajem«.

Dana 8. IV 1936. objavljen je i »Pravilnik o putničkim biroima (agencijama)«. Vlasnik putničkog biroa — prema tom Pravilniku — bio je obavezan odvajati 10% »od čiste zarade« za »propagandu jugoslavenskog turizma«. Ta se propaganda mogla vršiti »putem prospekata, oglasa u novinama, brošura, razgledni­ca i plakata«. Putnički biro je bio ovlašten »da izdaje vozne karte i vaučere onih saobraćajnih poduzeća koja će mu povjeriti svoje zastup­ništvo, da organizira i upravlja grupnim kao i individualnim putova­njima svake vrste«, da daje informacije za putovanja, »da priprema i uređuje boravak putnika u raznim hotelima i »da izdaje hotelske bo­nove onih hotela koji mu povere taj posao«.

Uz to, putnički biro se starao »o otpremi prtljaga i putničkih pošiljki na svim provoznim sredstvima«, posredovao je »u pogledu osiguranja putnika protiv nes­retnih slučajeva«, vršio je »sve mjenjačke poslove ukoliko mu za to izda odobrenje nadležna vlast«, mogao je »da kupuje od putnika de­vize i putničke čekove i da ih prodaje, da izdaje i naplaćuje kre­ditna pisma; da pribavlja putne isprave i vize za putne isprave, triptike i knjige za prolaz kroz carinarnicu za automobile; da vodi i prati strance, kao i da im nalazi stan za njihov prolazan boravak u izvjesnom mjestu; da pribavlja strancima dozvolu za lov i ribolov; da pro­daje turističku literaturu, kao redove vožnje, vodiče, geografske karte, karte puteva itd., kao i poštanske karte, fotografije i slike koje predstavljaju pejsaže pojedinih krajeva i turističkih mjesta, sportskih centara, zatim predmete za uspomenu na pojedina mjesta; da organi- zuje putovanja u inostranstvo, ali samo pod uvjetom da za svako pu­tovanje priredi sam ili u suradnji nekog stranog putničkog biroa (agen­cije) po jedno putovanje iz dotične zemlje u Jugoslaviju, koje treba da bude približno kompenzirano putovanjem priređenim u inostran­stvo i to po broju osoba, trajanju puta i visini izvezene nacionalne valute«.
Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima