221 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

01.07.2018

Od 1. V 1936. domaći su turisti imali veoma osjetan popust u prijevoznim cijenama kad su putovali željeznicom.

Odluka o tom po­pustu glasila je: »Posetioci gradova, mesta i morskih kupališta na ja­dranskoj obali Kraljevine Jugoslavije kao i na njenim ostrvima, po­setioci lekovitih banja, državnih i banovinskih lečilišta, zatim posetioci visinskih vazdušnih banja i jezerskih mesta u Kraljevini Jugoslaviji uživaće pri polasku i povratku u vožnji 50% od normalnih voznih ce- na u I, II i III razredu svih vozova, koji prevoze putnike, sem luk­suznih (ekspresnih) vozova, ako su u povlašćenim mestima proboravili neprekidno najmanje 7 dana«.

 

U 1936. g., pored već postojećeg i aktivnog Društva za unapređe­nje turizma u Dubrovniku 1, osnovana su takva društva u Mlinima (za Kupare, Srebreno i Mline) i u Luci Šipanskoj. U 1936. g. bili su osnovani i Gradski turistički odbor u Dubrovniku, zatim Mjesni općin­ski turistički odbor u Lopudu i Cavtatu. Turistički odbori i društva bili su članovi Turističkog saveza u Dubrovniku (koji se dotad nazivao: Savez za unapređivanje turizma). Djelatnost ovog Saveza obuhvaćala je otada cijelo primorsko područje Zetske banovine.

Otvaranje turističkog doma u palači Sponza

Zajedničkim nastojanjima Turističkog saveza i Gradskog turistič­kog odbora u Dubrovniku dobivena je — od Općine dubrovačke — palača Sponza, u kojoj je 15. VIII 1936. otvoren Turistički dom. U okolnim, pobočnim sobama Sponze uređene su kancelarije Turističkog saveza i Gradskog turističkog odbora, kao i prostori za sastanke tih i ostalih dubrovačkih turističkih institucija. Uređene su, također, i iz­ložbene dvorane. Atrij je bio određen za koncerte i druge priredbe.

Odmah, nakon otvaranja tog Turističkog doma, priređena je u njemu izložba fotografija turističkih krajeva Jugoslavije, koju je organizirao »Putnik« u suradnji s Odsjekom za turizam Ministarstva trgovine i industrije.

Izložbu su posjetili mnogi građani i turisti, a od poznatijih ličnosti i engleski kralj Edvard VIII. Nakon te izložbe organizirane su, do kraja 1936. i u 1937. i još nekoliko izložbi.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima