Certifikate ISO 9001:2015

02.07.2018

Vodeća svjetska tvrtka za inspekciju, provjeru, testiranje i certifikaciju (SGS) u petak je ACI marini Opatija, svečanim uručenjem ISO certifikata za tri područja djelovanja i službeno potvrdila orijentaciju poslovanja ACI-ja prema izvrsnosti i unaprjeđenju u sferi upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom.

 IS0 za područje sustava upravljanja kvalitetom; ISO 14001:2015 za područje sustava upravljanja okolišem te ISO 50001:2011 za područje sustava upravljanja energijom predsjedniku Uprave ACI-ja, Kristijanu Paviću svečano je uručio direktor odjela certifikacije SGS Adriatica, Drago Goić.

Ukupno 22 ACI marine tako su, kao dio najvećeg sustava marina na Mediteranu, ispunjavanjem strogih uvjeta certificiranja, potvrdile svoju usmjerenost prema odgovornom poslovanju, odgovornom načinu korištenja energije te očuvanju okoliša, s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti pružanja usluge gostima, unapređenja poslovnih procesa, te doprinosa u promicanju održivog turizma u Hrvatskoj.

Direktor odjela certifikacije SGS Adriatica, Drago Goić, prilikom uručenja certifikata izjavio je: „Veliko nam je zadovoljstvo što danas možemo uručiti certifikate za sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom kao dokaz da je tvrtka ACI ispunila sve zahtjeve međunarodnih normi. Zadovoljstvo nautičara, očuvanje okoliša i učinkovito korištenje energije osnovni su ciljevi certificiranih sustava. Čestitamo upravi ACI-ja i svim zaposlenicima koji su sudjelovali u procesu uvođenja sustava jer su certifikacijom dokazali svoju opredijeljenost za društveno odgovornim poslovanjem koje će doprinositi dugoročnoj uspješnosti ACI-ja."

Predsjednik Uprave ACI-ja ovom prilikom istaknuo je: „Naša su nastojanja usmjerena na to da kvalitetu i raznovrsnost usluge u hrvatskom nautičkom turizmu općenito dovedemo na razinu izvrsnosti kako bi Hrvatska bila prepoznata kao destinacija za vrhunski nautički turizam. Kontinuiranim ulaganjima u organizaciju, objekte, ljudske resurse i zaštitu okoliša dugoročno utječemo na porast kvalitete i podizanje standarda u marinama, ali i kod poslovnih partnera te u čitavoj destinacije što se reflektira i na niz drugih turističkih i gospodarskih grana. Naime, ovime su sve 22 ACI marine dobile 3 ISO certifikata – i za kvalitetu i za energiju i za okoliš, što je jedinstveni slučaj u Hrvatskoj. To postignuće dodatna je potvrda da je ACI lider u segmentu poslovanja hrvatskog nautičkog turizma ali i dodatni poticaj prema postizanju izvrsnosti."  

Više o ACI sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom:

ACI d.d. (Adriatic Croatia International Club d.d.), kao najveći sustav marina na Mediteranu te vodeća hrvatska nautička tvrtka, provodi sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom kako bi se postigao najviši mogući stupanj usluge u području nautičkog turizma.

Ciljevi upravljanja sustavom kvalitete:
  • sustavno unapređivanje standarda i održavanje visoke razine usluge prema klijentima kroz praćenje novih tehnologija i primjenom istih,
  • kontinuirano praćenje i podizanje razine zadovoljstva gostiju,
  • neprekidno poboljšavanje učinkovitosti uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom kroz integralni i sveobuhvatni pristup uspostavom odgovornosti osoblja organizacije na svim razinama organizacije
Ciljevi zaštite okoliša:
  • očuvanje čistoće mora i obalnog pojasa u marinama kroz kontinuirano unapređenjesprječavanja onečišćenja sa kopna (od djelatnosti koje se obavljaju na koncesijskom području Društva) i sa plovila koja koriste usluge marine,
  • promoviranje i provođenje efikasnijeg zbrinjavanja i postupanja s otpadom, kao i brzine i efikasnosti pri postupanju kod iznenadnih zagađenja i izljeva
  • podizanje svijesti o potrebi zaštite morskog okoliša kod gostiju i zaposlenika
Energetski ciljevi:
  • trajno poboljšanje energetskih performansi
  • kontinuirana kontrola i minimizacija potrošnje energije u poslovanju uz primjenu načela energetske učinkovitosti prilikom planiranja budućih projekata i nabavke opreme te u organizaciji svakodnevnog rada
  • planiranje korištenja energije iz obnovljivih izvora gdje je moguće

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima